حضرت آیت الله موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز به عنوان نائب رئیس اول مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد.

آیت‌الله موحدی‌کرمانی با ۶۵ رأی و آیت‌الله هاشمی شاهرودی با ۶۳ رأی به‌ترتیب نواب اول و دوم رئیس مجلس خبرگان شدند. 


براساس رأی‌گیری که دقایقی پیش صورت گرفت، آیت‌الله احمد جنتی نیز با کسب 51 رأی به‌عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد.