۱۰۸
تعداد بازدید: ۱۲۱۰۲
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵
یادداشتی از حجت الاسلام یدالله حبیبی مشاور و رئیس حوزه دبیرکل جامعه روحانیت مبارز

بسمه تعالی

دغدغه های امام خمینی 

ازویژگی های رهبران بزرگ خاصه رهبران الهی این است که درهدایت انسانها علاوه برتوجه به امور جاری وبرداشتن موانع وتشویق پیروان به ایستادگی ومقاومت  نگاه به افق های آینده است آنان باترسیم چشم اندازوعینی نمودن آرمانها امت را در پیمودن راه سعادت امیدوار وثابت قدم نگه میدارند این ویژگی که امروزه ازآن به رویکرد راهبردی واستراتژیک تعبیر میشوددررهبران بزرگ این امکان رابه آنان می دهد که همواره محیط پیرامون خودرا بطور اصولی ودقیق پایش نموده وهمه تصمیمات وفعالیت های خودرا معطوف به ،آینده واهدا ف بزرگ ومقدس نمایند ودرانجام این رسالت بزرگ هشدارها ودغدغه های خودرا برای حال وآیندگان بیان نمایند.امام خمینی ره ازجمله کم نظیرترین رهبران دینی است که درپرتو تربیت دینی ودست یابی به سرمایه های بزرگ علمی ومعنوی ومجاهده دراه حق ونفی طاغوت توانست به این توفیق بزرگ نائل آید وامروز آنچه به عنوان انقلاب اسلامی وجمهوری اسلامی شهره آفاق شده همه مرهون رهبری بزرگ روح الله الموسوی الخمینی است تا آنجا که   "این انقلاب بی نام خمینی در هیج جای جهان شناخته شده نیست"درسالگشت عروج آن عبدصالح خدا باپاسداشت یادوآرمانها واهداف بلند اوو بانگاه به توصیه هاو دغدغه های آن سفرکرده دررهروی وحراست از امانت ومیراث اوهمدل وهمگام باشیم .دراین نوشتار به بعض دغدغه های امام با استناد به وصیت نامه سیاسی الهی اومی پردازیم.وصیت نامه ای که اساس آن برراهنمائی پیروان بعدازرحلت وبه یادگارگذاشتن کوله بار تجربه،عبرت وهشدار است:


1-درمقدمه وصیت نامه  ازجمله اموری را که امام معتقد است برای ان باید خون گریه کرد استفاده ابزاری از قران کریم توسط طاغوتیان وحکومتهای ضد قرانی است که توانستند باقران، قران رااز صحنه خارج نمایندوبرحکومت اسلامی خط بطلان بکشند وبه دست دوستان نادان ودشمنان توطئه گر توجیه گر ستم ستمگران گردند.نمونه بارز این تفکررا همچنان دررویکرد سلفیه ووهابیان وگروه تخریبی داعش می بینیم.


2- درصدر وذیل بند اول وصیت نامه  به عنایت حضرت حق تعالی درپیروزی  به عنوان تحفه الهی وهدیه غیبی اشاره نموده وبه نوعی می خواهند رابطه معنی دار انقلاب اسلامی را در پیدایش وادامه آن  با توجه به خداوند متعال در همه اموربه همگان گوشزد نمایند می فرماید"شک نبایدکرد که انقلاب اسلامی ایران ازهمه انقلابها جداست هم درپیدایش وهم درکیفیت مبارزه وهم درانگیزه انقلاب وتردید نیست که این یک تحفه الهی وهدیه غیبی بوده که ازجانب خداوند منان براین ملت مظلوم غارت زده عنایت شده است.


3-فراموشی هدف ودرگیر شدن به زندگی روزمره ودست ازآرمانها وافق های دور کشیدن ازجمله دغدغه های امام خمینی است او معتقد است برای مبارزه با این آفت بایستی همواره انگیزه الهی در حفظ انقلاب اسلامی را  تقویت نمود وجمهوری اسلامی را با کارآمدی واحترام به نقش مردم در  همه صحنه ها حفظ نمود .


4-حفظ وحدت ودوری ازتفرقه ازراهبردهای مهم امام خمینی ره در رهبری انقلاب بوده است وطبیعی است که نقطه مقابل آن دغدغه ایشان باشد راهبردی که باید ازآن به عنوان اصل مادر وحاکم بر سایر اصول وراهبردها دانست که همه توفیقات در سایه حاکمیت این اصل بدست آمده  است امام با توان فوق العاده ای که ازخرد، صبر وحلم او ناشی می شدتوانست همه نیروها را دراین جهت همگرا نماید.یکی ازنزدیکان امام زمانی می گفت وقتی بین مسئولین وحدت وهمبستگی برقرار می شد ما شادابی را درچهره امام می دیدیم.


5-وحدت ملی در تحقق اهداف انقلاب اسلامی از جمله مواردی است که ازمنظر امام خمینی ره مخفی نمانده است ایشان ضمن اینکه عمل همه جانبه به اسلام رادر کوتاه مدت مشکل می دانند درعین حال به همه وحتی منتقدین واشکال تراشان هشدار می دهندکه وظیفه آنها نیزکمک به جمهوری اسلامی است، می فرماید:اگر اقلیت اشکال تراش وکارشکن به کمک بشتابند تحقق این آمال آسان تر وسریع تر خواهدبود."


6-پیوند دانشگاهیان وجوانان با روحانیت ازدیگردغدغه های امام است جدائی وعدم همگرائی این دوقشر آثارزیانباری براداره وتوسعه کشور میگذارد لذا می فرماید:نسل حاضر وآینده غفلت نکنندودانشگاهیان وجوانان برومند عزیز هرچه بیشتر بارروحانیون وطلاب علوم اسلامی پیونددوستی وتفاهم رامحکم ترواستوارتر سازند"


7-هشدار امام به قدرشناسی توانائی ملی وفرهنگ خودی ازدیگردغدغه هاست تابدینوسیله از غرب وشرق زدگی نجات یافته وهمه رشته های وابستگی راازخوددور نمائیم می فرماید:بدانید که نژاد آریا وعرب ازنژاد اروپا وآمریکاوشوروی کم نداردواگرخودی خودرابیابد ویاس رااز خود دور کند وچشم داشت به غیرخود نداشته باشددردراز مدت قدرت همه کار وساختن همه چیز رادارد."


8-عدم ورود نیروهای مسلح به گروه های سیاسی وجناح بندی هااز توجهات مهم امام است نیروهای نظامی که حافظ امنیت وبازوان توانمند کشوردرحراست از مرزها هستند شانی بمراتب بالاتراز نقش حزب وگروه دارندواین احزاب هستند که درپرتو امنیت وآرامش ایجادشده توسط نیروهای مسلح به فعالیت مشغولند لذا امام باتاکید می فرمایند:قوای مسلح مطلقا چه نظامی وانتظامی وپاسداروبسیج وغیراینها درهیچ حزب وگروهی وارد نشده وخودراازبازیهای سیاسی دور نگهدارند."


9-فرهنگ ازدید امام خمینی هویت وموجودیت جامعه را تشکیل میدهد ومعتقد است اگرمشکلات فرهنگی وآموزشی کشور حل شود سایرامور به آسانی حل خواهد شد با این رویکرد حضرت امام دروصیت نامه خودباعنایت ،دو بار موضوع تعلیم وتربیت رامورد توجه قرارداده و اهمیت آنها راازکودکستانها تا دانشگاهها گوشزد نموده ومی فرماید:"وصیت اینجانب بجوانان عزیز دانشسراها ودبیرستانها ودانشگاهها آن است که خودشان شجاعانه درمقابل انحرافات قیام نمایندتااستقلال وآزادی خود وکشور وملت خودشان مصون باشد.


10-ازجمله هشدارها ودعدغه های راهبردی امام این است:"درجهان حجم تحمل زحمتها ورنجها وفداکاریهاوجان نثاریهاومحرومیتها مناسب حجم بزرگی مقصود وارزشمندی وعلورتبه آن است".براین اساس همگان را به قدردانی آنچه بدست آورده اندکه همان راه انبیاء وراه سعادت مطلق است وتحمل هزینه های آن فرا می خوانند ویاد آور می شوند:"بایاد خدای متعال بسوی خودشناسی وخودکفائی واستقلال باهمه ابعادش به پیش وبی تردید دست خدا باشماست اگر شما درخدمت او باشید وبرای ترقی وتعالی کشور اسلامی بروح تعاون ادامه دهید."


السلام علیه یوم ولد ویوم مات ویوم یبعث حیا"

روح ورضوان الهی ازآن او راهش پررهروباد.

آخرین اخبار
پیام تسلیت رهبر انقلاب اسلامی در پی درگذشت شهادت‌گونه رئیس‌جمهور و همراهان گرامی ایشان

پیام تسلیت رهبر انقلاب اسلامی در پی درگذشت شهادت‌گونه رئیس‌جمهور و همراهان گرامی ایشان

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی شهادت حجت‌الاسلام والمسلمین سیّدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور اسلامی ایران، دکتر امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین آل‌هاشم نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی، دکتر رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و همراهان گرامی ایشان در سانحه هوایی را تسلیت گفتند.
پیام تسلیت دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز در پی شهادت رییس جمهور کشورمان و همراهانش

پیام تسلیت دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز در پی شهادت رییس جمهور کشورمان و همراهانش

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی دبیرعالی جامعه روحانیت مبارز در پیامی شهادت رییس جمهور کشورمان و همراهانش را تسلیت گفت.
پیام تسلیت رییس جامعه روحانیت مبارز در پی شهادت آیت الله رئیسی و تیم همراه

پیام تسلیت رییس جامعه روحانیت مبارز در پی شهادت آیت الله رئیسی و تیم همراه

آیت الله موحدی کرمانی رئیس جامعه روحانیت مبارز در پیامی شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و جمعی از خدمتگزارن نظام را تسلیت گفت.