۳
تعداد بازدید: ۴۸۰۱
دوشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۴
حضرت حجت الاسلام و المسلمین عبدالمقیم ناصحی عضو محترم جامعه روحانیت مبارز:
حجت‌الاسلام عبدالمقیم ناصحی با حضور در سازمان مدیریت بحران شهر تهران و پس از استماع اقدامات انجام شده در این سازمان در بخش های مدیریت بحران و پیشگیری و آموزش گفت: نقش ستاد و سازمان در زمینه تدوین آیین نامه های لازم برای مقاوم سازی، پیشگیری از گسترش شهر و رسیدگی به موضوع ساخت و ساز روی گسل ها نیازمند ضمانت اجرایی است چرا که موقعیت سیاسی تهران و همچنین تراکم جمعیت نباید نادیده گرفته شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، تاکید کرد: پایگاه های بحران متعلق به سازمان مدیریت بحران است که باید تحویل شود.

 حجت‌الاسلام عبدالمقیم ناصحی با حضور در سازمان مدیریت بحران شهر تهران و پس از استماع اقدامات انجام شده در این سازمان در بخش های مدیریت بحران و پیشگیری و آموزش گفت: نقش ستاد و سازمان در زمینه تدوین آیین نامه های لازم برای مقاوم سازی، پیشگیری از گسترش شهر و رسیدگی به موضوع ساخت و ساز روی گسل ها نیازمند ضمانت اجرایی است چرا که موقعیت سیاسی تهران و همچنین تراکم جمعیت نباید نادیده گرفته شود.

موضوع واگذاری برخی از پایگاه های مدیریت بحران به بخش ورزش از نقدهای ناصحی بود که در این مورد، اظهارداشت: پایگاه ها متعلق به سازمان مدیریت بحران است البته زمانی به طور موقت تعدادی از آنها در اختیار سازمان ورزش قرار گرفت اما اکنون با توجه به گستردگی کار و حساسیت موضوع سوانح طبیعی باید به طور کامل در اختیار مدیریت بحران قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه سازمان ورزش بر اساس بودجه مستقلی که دارد می تواند سوله های دیگری تهیه کند یا بسازد گفت: در این زمینه باید با حضور شورای شهر، مدیریت سازمان ورزش و سازمان مدیریت بحران توافق مجددی انجام شود تا پایگاه ها در اختیار ستاد قرار گیرند.