۴۳
تعداد بازدید: ۱۴۴۱
چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴
در این جلسه که حضرات آیات موحدی کرمانی ،مجتهد شبستری ، تسخیری ، حمیدی و حجج اسلام تقوی ، رئیسی ، پورمحمدی ، ابوترابی ،مصباحی مقدم ، ناصحی ،مطلبی، ابراهیمی، طباطبایی ، اکرمی و عبدوس حضور داشتند اعضاء به تبادل اخبار و بررسی مسائل سیاسی روز پرداختند.
در این جلسه مباحثی پیرامون وحدت اصولگرایان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.