۴۶۰
تعداد بازدید: ۴۹۷۳
يکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰
نخستین نشست «شورای عمومی وحدت» با حضور ارکان شورا و نمایندگان شوراهای استانی برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی جامعه روحانیت مبارز، نخستین شورای عمومی وحدت با حضور ارکان شورا و نمایندگان شوراهای استانی روز جمعه ۲۰اسفندماه ۱۴۰۰ در مجتمع آدینه تهران برگزار شد.