۵۷۲
تعداد بازدید: ۱۰۲۲
پنجشنبه ۱۶ فروردين ۱۴۰۳
جامعه روحانیت مبارز پا به پای ملت غیور ، مؤمن و صبور ایران در روز قدس در روز شرف و آزادگی و پیروزی حضور فعال خواهد داشت.

بیانیه جامعه رو حانیت مبارز به مناسبت روز قدس به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اسراییل دشمن بشریت و دشمن انسان است. امام خمینی (ره)

فریاد رسای امام (ره) و پایمردی و استواری ملت ایران طی نیم قرن جهان گیر شد و چهره ظالمین و دشمنان انسانیت رسواتر ازهمیشه عریان شد.

غزه قهرمان و زنان وکودکان فلسطینی درعصر ازخود بیگانگی و مظلومیت انسان با ایستادگی غیر قابل توصیف، تمدن پوشالی و فریبکارانه غرب و آمریکا را به روشنی تصویر کردند و زنگ بیدار باش جهانی را به صدا در آوردند.

درود برشما ملت قهرمان و سلام برآن روح جاودانه الهی که احیاگر تاریخ شدید و روان خفتگان را بیدار و به دفاع از مظلومان فلسطین به صحنه آوردید .

روز قدس امسال متفاوت از همه سالها ، پرچم خونین هزاران کودک و زن فلسطینی شهید را بردوش می کشد و ملت ما مصمم تر به صحنه می آید تا ظالمین بدانند خانه ظلم بی بنیاد و فرو ریختنی است .

جامعه روحانیت مبارز پا به پای ملت غیور ، مؤمن و صبور ایران در روز قدس در روز شرف و آزادگی و پیروزی حضور فعال خواهد داشت. الیس الصبح بقریب

خداوند وعده یاری و پیروزی به صابرین داده است . وانه قریب مجیب 

 

 جامعه روحانیت مبارز

                                                                                                                ۱۶ فرورین ۱۴۰۳