۶۲
تعداد بازدید: ۱۳۹۱۸
پنجشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۴

 

محمد مهدی انصاری (مدیر روابط عمومی و ارتباطات رسانه ای)

روزهای حضور در دفتر جامعه روحانیت یکشنبه و سه شنبه

شماره‌های تماس:

02177657156

09122505881

09353170795

آدرس پست الکترونیکی:mm_ansari_54@yahoo.com